Medlemsavgift 2021

Var med och stötta vår sockenförening genom medlemskap. Det kostar 100 kr/person, 50 kr/barn mellan 5-15 år eller 200 kr/familj.

Gör er inbetalning till Bankgiro nr 160-9031. Viktigt att ni märker inbetalningen med namn! Det går även bra att betala med Swish till 123-1983683 skriv i så fall att det gäller medlemsavgift och ange namn.

Obs.
För vårt medlemsregister, skicka gärna ett mail till ekebysockenforening@gmail.com, där ni anger namn på personerna i familjen, födelseår, samt en e-post-adress där vi lätt kan nå er med information.

Då information från föreningen i fortsättningen till stor del kommer att ske digitalt med e-post, kommer Berndt Magne vara styrelsen behjälplig och ringa runt för att inhämta e-postadresser.

Gilla eller dela detta: