Hjälp!

Vi behöver fylla på styrelsen i Ekeby sockenförening – platsen för möte och umgänge.

Om du vill vara med och utveckla Sockenföreningen så ring Valberedningen.

Kjäll Sönnergren 0733 – 14 77 77 eller Berndt Magne 0705 – 37 29 45

Gilla eller dela detta: