Pressreferat årsmöte 2020

Tisdagen den 18 februari träffades 34 personer i Ekeby Bygdegård för att hålla årsmöte i Ekeby Sockenförening.

Till ordförande för Sockenföreningens årsmöte valdes Göte Karlström, till sekreterare valdes Louise Ringqvist och till justerare Kjäll Sönnergren och Göran Allard.

Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse om det gångna året samt årets verksamhetsplan gicks igenom och godkändes.

Under året har vi bland annat firat Valborgsmässoafton, fagat och haft slåtter i Mangsarveänget, haft Sockenfest i änget samt arrangerat släktforskning, yogapass och ungdomsaktiviteter såsom LAN och Pingis.

Till ledamöter valdes Lena Mandergrehn Karlström, Godrings.
Till suppleanter valdes Hanna Lenholm, Smide och Ulla Marie Hellenberg, Lindarve.
Till ordförande valdes Lena Falk, Röstäde.
Inger och Ulf Arvidsson valdes till föreningens revisor och Maj-Gun Sönnergren valdes till revisorssuppleant.
Marie Magne, Josefina Bergsten, Jerry McLean, Mats Ekelöf och Erik Löwenhamn avgick och tackades för deras insats med blommor. Extra stort tack framfördes till Erik Löwenhamn för hans insats genom åren.

Medlemsavgiften beslutades bibehållas till 100 kr/person, 50 kr/barn mellan 5 och 15 år och 200 kr/familj.

Efter väl genomfört årsmöte njöt vi av kaffe och gott fika.

/ Sockenföreningens styrelse genom Lena Falk och Louise Ringqvist

Gilla eller dela detta: